2 years ago

دین و فسلسفه ای تکامل بشری

جدایی دین از سیاست پس از رنسانس در اروپا روند تکاملیکه قبلا شرق و مخصوصا کشور های که امروزه اسلامی هستند سهم بیشتر در این روند داشتند ولی پس عصر نوگرایی یعنی رنسانس و‌ بوجود آمدند تفکیک میان دین و سیاست ٬ رشد در غرب برای خود دریچه ای گشود توقف ناپذیر ودر این زمینه از شرق پیشی گرفت . ولی سوال این است ؛ چرا شرق و کشور های شرقی نتوانستند پا به پای غرب به تکامل خود ادامه بدهند ایا ربطی به اسلام دارد ؟
2 years ago

آغاز ی دیگر

آغاز ی دیگردوستان این وبلاگ جدیدا ایجاد شده امیدوارم همراهی و از نظریات خود مستفید سازید . باحرمت
2 years ago

آغاز ی دیگر

آغاز ی دیگر
2 years ago

این تصویر بنده است بعد از یک سری

این تصویر بنده است بعد از یک سری